http://libbrary0918.blogspot เขาสรรพยาบรรพต หวานเลิศล้ำรสน้ำตาล ชมพูว่านหางจระเข้ จักสานเปลผักตบชวา ล้ำค่าหอไตร เขื่อนใหญ่เจ้าพระยา

29 เม.ย. 2553

โครงการแรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน

           โครงการแรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน


                วันที่  19  สิงหาคม  2553 
          ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภสรรพยา  


                ******************* 
กิจกรรม
           แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  จำนวน  4  ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่  1    สำนวนชวนหรรษา
                                       1.  สุภาษิตคำพังเพย
                                       2.  การเติมคำหรือประโยค  ที่กำหนดให้ลง ในช่องว่างให้ถูกต้อง
                                       3.  เติมคำหรือข้อความเพื่อให้  บทความหรือ บทเพลง ให้สมบูรณ์

ฐานการเรียนรู้ที่  2   เปิดโลกกว้างกับวิทยาศาสตร์น่ารู้       
                                       1.  นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
                                       2.  พืชไร้ดิน  ขุดสาธิต
                                       3.  เกมส์ฝึกทักษะการคิด
                                       4.  เรียนรู้  เรื่องจุดศูนย์ถ่วง  ด้วง  การประดิษฐ์  ตุ๊กตา  Gravity

ฐานการเรียนรู้ที่  3   มาค้นหาแหล่งเรียนรู้กับคนสรรพยา    
                                      1.  ตอบคำถามที่กำหนดโดยอ่านจากบทความแหล่งเรียนรู้ในอำเภอสรรพยา
                                      2.  เสาะหาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอสรรพยามาอย่างน้อย  5  แห่ง

ฐานการเรียนรู้ที่  4   รักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก    
                                       1.  มีวิดีทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษา
                                       2.  หนังสือนิทาน
                                       3.  บอกข้อคิดที่ได้จากการดู  การอ่าน  การฟัง
                                       4.  เขียนข้อคิดลงในกระดาษที่กำหนดให้  การเขียน
                                       5.  นำเสนองานของตนเอง  การนำเสนอโดยการพูด
                                  * เน้นกระบวนการทั้งหมด  การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และการนำเสนอ  เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถของตนเอง


กิจกรรมอื่น ๆ
                 -  ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
                 -  รูปภาพการ์ตูน

หมายเหตุ 
               การจัดกิจกรรมในโครงการแรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน 
มีของรางวัลแจก  และอาหาร  ขนม ฟรี ! ตลอดงาน

โครงการมหกรรมรักการอ่านรักการเรียนรู้โครงการมหกรรมรักการอ่านรักการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2  พฤษภาคม  2553   ณ  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
วันที่ 18 พฤษภาคม  2553   ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรรพยา

ผอ.กศน.อำเภอสรรพยา

ผอ.กศน.อำเภอสรรพยา
อุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง

Link หน่วยงาน

  • http://chainat.nfe.go.th/0929
  • http://www.nfe.go.th

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

search